Odstoupení od kupní smlouvy na dálku

      

                                                               Adresát:

Firma:

Sídlo:

 

Věc: Objednávka č. …………………… - odstoupení od smlouvy v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Ve Vašem internetovém obchodě na adrese www………..cz jsem si dne ……………. objednal následující zboží:

……………………………………………….(specifikace zboží)

Zboží bylo doručeno formou dobírky a dne ………………….. jsem je převzal a uhradil kupní cenu ve výši ………………..….. ,- Kč (Faktura č. ……………….).

Na základě ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstupuji tímto od výše specifikované kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů.

Doručené zboží vracím spolu s tímto dopisem na Vaší adresu. 

Zaplacenou částku kupní ceny prosím vraťte nejpozději do čtrnácti dnů na účet číslo ………………………………, vedený u ……………………

V ……………… dne ………………………..

 

S pozdravem 


……………………………

podpis

 

 odstoupeni-od-smlouvy-koupe-na-dalku